Over Diphas

Mijn achtergrond

Ik hou niet van conflict. Net als bijna iedereen, ga ik conflict het liefst uit te weg en doe ik in mijn persoonlijke leven bijna alles om de lieve vrede te bewaren. In mijn professionele werkzaamheden draait het echter bijna altijd om vraagstukken waar stevig over van mening verschild wordt. Zodoende speelt conflict al heel lang een centrale rol in mijn leven.

Ik ben van oorsprong sterrenkundige en promoveerde in 1999 op onderzoek naar de evolutie van melkwegstelsels in het vroege heelal. Tot 2005 was ik werkzaam als postdoc aan de Universiteit van Leiden. Over het antwoord op de vragen die de wetenschap zich stelt verschillen wetenschappers met elkaar (en zichelf!) van mening. Hoewel we graag denken dat feiten uiteindelijk de doorslag geven, kunnen de emoties ondertussen hoog oplopen bij discussies over de interpretatie van data, de relatieve betrouwbaarheid van conflicterende waarnemingen en de weging van alternatieve theorieen. Drogredenen en retorische trucs worden niet geschuwd. Het (emotionele) belang bij de bevestiging van het eigen gelijk staat het objectieve oordeel regelmatig in de weg. Dat gezegd hebbende, heeft juist de wetenschap mij geleerd dat conflict en vooruitgang onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Van 2002 tot 2018 ben ik politicus geweest. Eerst raadslid, naast mijn reguliere baan. Van 2010 tot 2018 fulltime, als wethouder en lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum in Amsterdam. Mijn werk draaide, dag in, dag uit, om conflict. Om de politieke tegenstellingen tussen poltici, natuurlijk, maar ook om de conflicten tussen overheid en burgers en om de belangentegenstellingen tussen burgers onderling. Vaak was ik daarbij partij en vaak was ik bemiddelaar, niet zelden beiden tegelijkertijd. De belangrijkste les? Hoewel de waarheid zelden in het midden ligt, zijn de meeste meningsverschillen legitiem en in het argument van de ander ligt de oplossing van het conflict besloten.

Na mijn politieke carriere heb ik ervoor gekozen van conflict mijn beroep te maken. Ik volgde de mediationopleiding bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem en ik richtte Diphas op.

De naam Diphas

Ik geloof dat de meeste mensen het liefst het juiste willen doen. Bij de aanpak van conflicten laat ik me door dat principe leiden. Maar, wat is het juiste en hoe geef je mensen handvatten om daarover na te denken? Ik geloof dat de oude Grieken daar al nuttige ideeën voor hebben aangereikt. Plato benoemde als eerste de vier kardinale deugden: rechtvaardigheid (δικαιοσύνη, dikaiosýnē), wijsheid (φρόνησις, phrónēsis), moed of doorzettingsvermogen (ἀνδρεία, andreía) en matigheid of zelfbeheersing (σωφροσύνη, sōphrosýnē). De naam Diphas (Διφασ) is afgeleid van deze vier begrippen.

Het juiste doen door juist te denken, juist te voelen en juist te willen. Ofwel, een conflict oplossen door zo goed mogelijk inzicht te verwerven in de objectieve feiten en tegelijkertijd recht te doen aan emoties en drijfveren. Dat is het kernidee van waaruit ik werk.

In het kort

Diphas is de bedrijfsnaam waaronder ik mijn diensten aanbied. Na twee carrieres, eerst als wetenschapper en daarna als volksvertegnwoordiger en bestuurder realiseerde ik me dat ik me al bijna mijn hele werkzame leven bezighoud met de vraag hoe en waarom je met elkaar over zaken van mening kunt verschillen. Ik geloof dat conflict een essentieel onderdeel van vooruitgang en ontwikkeling is en daarom wil ik mensen helpen om effectiever met conflicten om te gaan.