Mediation

Mensen en organisaties, die met elkaar in conflict zijn, kunnen besluiten dat zij zich gezamenlijk willen inspannen om het conflict op te lossen. Soms omdat zij met elkaar verder willen of moeten en het conflict daarbij in de weg staat, soms omdat doorvechten geen zin heeft en zij er graag vanaf willen zijn en soms omdat er simpelweg geen andere manier is om het conflict te beslechten. Het kan zinvol zijn om een bemiddelaar te vragen dat proces te ondersteunen. Deze vorm van bemiddeling wordt vaak mediation genoemd.

Werkwijze

Als onafhankelijke mediator werk ik meestal in opdracht van de betrokken partijen waarbij iedere partij een evenredig deel van de kosten draagt. Met het gedeelde opdrachtgeverschap wordt mijn onafhankelijkheid gewaarborgd en zetten de partijen bovendien een belangrijke eerste stap in het gezamenlijk oplossen van het conflict. Soms betaalt een van de partijen de kosten of word ik gevraagd door een derde partij om te bemiddelen in een conflict tussen twee (of meer) partijen. In dat geval zal ik de opdracht pas accepteren als vast staat dat (a) de rol van mijn opdrachtgever in het conflict mijn onafhankelijkheid niet in de weg staat en (b) de betrokken partijen zich daadwerkelijk willen inzetten om het conflict gezamenlijk op te lossen.

In een aantal gesprekken proberen we de essentie van het conflict boven tafel te krijgen en onderzoeken we welke obstakels een oplossing van het conflict in de weg staan. Als deze obstakels zijn opgeruimd, kan een oplossing worden gezocht waarbij op een evenwichtige manier recht wordt gedaan aan de verschillende belangen van de partijen. Deze oplossing wordt vervolgens vastgelegd in een overeenkomst die beide partijen bindt aan de uitkomst van de mediation.

Ik probeer de condities te realiseren waarin de partijen zelf de oplossing voor hun conflict kunnen vinden. Daarom zijn de gesprekken die we voeren vertrouwelijk. Wat mensen in de bemiddeling met elkaar delen kan zo later niet tegen ze gebruikt worden. Alleen op die manier zullen partijen zich kwetsbaar opstellen, concessies doen en hardop nadenken over mogelijke oplossingen. Als het onverhoopt niet lukt om het probleem gezamenlijk op te lossen, dan moeten de gesprekken als niet gevoerd worden beschouwd.

Kosten

De kosten voor mediation bedragen €150 per uur, exclusief BTW. De kosten worden, in principe, door de partijen gedeeld. Een eenvoudige mediation omvat, over het algemeen, 2-3 gesprekken van 2 uur. Daarnaast zijn er de kosten voor het uitwerken van gespreksverslagen en de vaststellingsovereenkomst. Als de vaststellingsovereenkomst juridisch getoets moet worden, komen de juridische kosten daarbij. Als de gesprekken buiten Amsterdam plaatsvinden, breng ik €75 per uur voor reistijd in rekening, op basis van de snelste verbinding. Tot slot moet rekening worden gehouden met eventuele kosten voor de locatie waar de gesprekken gevoerd worden.

In het kort

Een onafhankelijke mediator kan partijen bij een conflict helpen om het gesprek in goede banen te leiden en een oplossing te vinden die recht doet aan alle belangen. De gevoerde gesprekken zijn vertrouwelijk zodat partijen in vrijheid mogelijke oplossingen kunnen onderzoeken. De kosten voor mediation bedragen €150 per uur exclusief BTW en worden meestal door de partijen gedeeld.