Ik help mensen en organisaties om effectiever om te gaan met conflicten. Door op zoek te gaan naar gedeelde waarden, door open te staan voor verschillende perspectieven en door recht te doen aan tegengestelde belangen kunnen zelfs fundamentele meningsverschillen overbrugd worden. Daar waar het vertrouwen is beschadigd of de samenwerking onder druk staat legt deze gezamenlijke zoektocht de basis voor herstel.

Roeland Rengelink

Mediation

Als mensen of organisaties met elkaar in conflict zijn, dan kunnen zij het gevoel hebben dat de tegenstellingen onoverbrugbaar zijn en dat het onmogelijk is om er samen uit te komen. Een mediator helpt om het gesprek in goede banen te leiden en kan handvatten bieden om recht te doen aan ieders belang.

Meer over mediation...

Participatie

Een gedragen besluit, waar de verschillende meningen en tegensgestelde belangen van alle betrokken partijen worden meegewogen, kan soms alleen maar tot stand komen met hulp van onafhankelijke begeleider met een goed gevoel voor de dynamiek van participatieprocessen.

Meer over participatie

Samenwerking

Constructieve samenwerking staat of valt met het vermogen van partners om kleine en grote conflicten het hoofd te bieden. Ik bied training aan teams en organisaties op zoek naar de meerwaarde van samenwerking op basis van gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelen.

Meer over samenwerking...